Politik for personoplysninger

Cookie- og privatlivspolitik

Politik omkring håndtering af cookies og persondataoplysninger

Denne cookie politik og politik omkring håndtering af personoplysninger beskriver, hvordan Dansk HøreCenter ApS, Nørregade 71, 5000 Odense C (Dansk HøreCenter), indsamler og bruger dine personoplysninger via dkhc.dk (hjemmeside).

Når du besøger vores hjemmeside indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og annoncer. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles sådanne oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af hjemmesiden. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Fortrolighed

Dine personoplysninger bliver altid behandlet fortroligt, uafhængigt af om du selv aktivt har afgivet oplysningerne, eller om oplysningerne er indhentet af Dansk HøreCenter på anden måde.

Indsamling af oplysninger om dig

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores hjemmeside indsamler og behandler vi en række af sådanne informationer.

Dansk HøreCenter kan indsamle personoplysninger om dig på forskellige måder, herunder:

  • Ved brug af cookies på vores hjemmeside;
  • Ved at du selv afgiver oplysninger, eksempelvis ved at tilmelde dig et nyhedsbrev eller udfylder en kontaktformular på hjemmesiden;
  • Ved at du bruger sociale medier, såsom Facebook, i forbindelse med Dansk HøreCenters produkter, ydelser, markedsføring heraf eller kommunikation med Dansk HøreCenter.

I forbindelse med dette kan vi blandt andet indsamle følgende personoplysninger:

  • Navn, identifikations- og kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, e-mail adresse)
  • IP-adresse;
  • Oplysninger om styresystemet på din computer eller mobile enhed og den valgte browser;
  • Online aktiviteter på hjemmesiden;
  • Dine henvendelser, svar på spørgsmål og anden kommunikation med Dansk HøreCenter;
  • Informationer om dig fra de sociale medier, herunder Facebook.

Formål med behandling af dine personoplysninger

  • Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, samt til at kunne levere de ydelser, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev eller kontakte dig.

Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Vores målrettede markedsføringstiltag kan være baseret på dine adfærdsdata, som er indsamlet gennem cookies på vores hjemmeside, andre oplysninger, som du aktivt afgiver ved brug af hjemmesiden, og oplysninger om dig fra sociale medier, herunder Facebook.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Dansk HøreCenter kan behandle dine personoplysninger på grundlag af for eksempel dit forudgående, udtrykkelige samtykke for at opfylde en aftale med dig eller under konkrete omstændigheder for at forfølge en legitim interesse i det omfang, en sådan interesse vurderes at gå forud for din interesse i, at der ikke sker behandling af dine personoplysninger. En legitim interesse kan blandt andet være forbedring af hjemmesiden, vores ydelser, besvarelse af dine henvendelser eller lignende.

Modtagere af dine oplysninger

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Dansk HøreCenter vil alene opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen af dine oplysninger. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Overførsel af dine oplysninger til lande uden for Europæisk økonomisk samarbejdsområde (EØS)

Dine oplysninger kan i visse tilfælde overføres til koncernrelaterede selskaber eller samarbejdspartnere, leverandører eller andre tredjeparter, som er etableret uden for EØS, herunder for eksempel Grønland eller USA. Dansk HøreCenter sikrer, at sådanne overførsler alene sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Det vil sige, at vi sikrer, at der er etableret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau hos modtageren af oplysningerne, eksempelvis ved brug af EU Kommissionens standardkontrakter.

Henvendelser om de relevante aftaler i forbindelse hermed kan rettes til Dansk HøreCenters databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis kontaktoplysninger du kan finde nedenfor.

Dine rettigheder

Dansk HøreCenter har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger og at sikre dine rettigheder.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet.

Behandler Dansk HøreCenter dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, herunder samtykke til direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette berører dog ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på dit samtykke, før du har tilbagekaldt det.

Hvis du vil klage over behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til vores databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis kontaktoplysninger du finder nedenfor. Hvis det konkrete forhold, du klager over, ikke er blevet løst af Dansk HøreCenter, og du ønsker at gå videre med sagen, kan du kontakte Datatilsynet.

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Dansk HøreCenter har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du kan kontakte angående alle spørgsmål om Dansk HøreCenter behandling af dine personoplysninger og om udøvelse af dine rettigheder. Kontaktoplysningerne følger nedenfor.

 

Kontaktoplysninger

Dansk HøreCenter ApS

Fællesfunktionen

Nørregade 71, 3.sal

5000 Odense C

Telefon: 66 190 131

dpo@dkhc.dk

Ændringer til denne persondata- og cookiepolitik

Denne Persondatapolitik vil blive løbende opdateret. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, vil du blive udtrykkeligt informeret herom, f.eks. ved en iøjnefaldende meddelelse på hjemmesiden.

Læs mere om vores Cookie- og privatlivspolitik her.